Om

Hur effektiva är internationella nedrustningsinsatser och kan de möta revolutionerande nya tekniska framsteg?

I århundraden, efter blodiga konflikter, erkände militära ledare att vissa vapen helt enkelt var för hemska för att användas, men samma militärer fortsatte i allmänhet att använda dem ändå. Under det senaste århundradet har de vapen som orsakar ”omotiverat” lidande på ett urskillningslöst och ”oförutsägbart” sätt varit föremål för multilaterala fördrag som syftar till att avväpna länder som har dem och kontrollera eller förbjuda användningen av dessa vapen helt och hållet.

Även om vissa kan känna sig skeptiska till att dessa ansträngningar att avväpna världen är effektiva och utmaningar att avväpna en del stater kvarstår, har nedrustningsavtalen en nyckelroll i regleringen och minskningen av lagren, samt testning och användning av vissa vapen i konflikter. Användningen av förbjudna vapen utgör numera ett krigsbrott. Läs vidare på sidan för att få mer information om avrustningen i världen…